จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ซื้อสารส้มก้อน ชนิดอะลูมิเนียมซัลเฟต ชนิดที่ 1 ชั้นคุณภาพที่ 1 ตามมาตรฐาน มอก.165-2554 จำนวน 1,091 ตัน พร้อมขนส่ง สำหรับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
วงเงินงบประมาณ :
6,864,135.60 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
6,864,135.60 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-18 14:34:52
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
18 ก.ย. 2562