จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
วางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าบุญมี บริเวณสายซอยบ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี
วงเงินงบประมาณ :
1,071,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,071,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายสมชาย สนใจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-11 15:22:45
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
11 ก.ย. 2562