จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาตราด
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตน้ำประปาให้สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด บริเวณซอยบัวทิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
วงเงินงบประมาณ :
690,560.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
690,560.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายคณัชฌา บุญมิตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-10 14:25:47
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
10 ก.ย. 2562