จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ถังดับเพลิง จำนวน 64 ถัง
วงเงินงบประมาณ :
174,410.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
174,410.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-17 14:50:29
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
17 ก.ย. 2562