จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
โครงการขยายเขตประปา ม.5, 8, 12, 13 ตำบลม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง
วงเงินงบประมาณ :
578,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
575,600.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวธัญญามาศ จันทร์ขาว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-09 16:35:15
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
9 ต.ค. 2562