จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 2
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งและวางท่อประปาสำหรับเทศบาลเมืองผักไห่ บริเวณวัดย่านอ่างทอง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่
วงเงินงบประมาณ :
1,070,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,048,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส. ปาริชาติ ทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-19 15:19:54
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
19 ก.ย. 2562