จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครสวรรค์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปา ของนางสาวสมปอง โพธิ์ศรีสวัสดิ์ หลัง 7-11 หน้าวัดบางม่วง หมู่ที่ 3 ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (กปภ.สาขานครสวรรค์)
วงเงินงบประมาณ :
113,790.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
102,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
PaweenaS
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-01 19:24:08
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
24 ม.ค. 2562