จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแม่ริม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงเส้นท่อ บริเวณหมู่บ้านลัดดารมย์ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.สาขาแม่ริม
วงเงินงบประมาณ :
1,760,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,730,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
จุฑามาศ ไชยมะโน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-29 16:03:40
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
9 ก.ค. 2562