จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อครุภัณฑ์ฯ จำนวน 3 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
1,109,590.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,109,590.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-30 13:36:55
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
30 ก.ย. 2562