จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพนัสนิคม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ จำนวน 1,100 เครื่อง ราคาเครื่องละ 500 บาท และค่าแรงติดตั้งมาตรวัดน้ำ
วงเงินงบประมาณ :
2,675,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,675,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายสมชาย สนใจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-27 16:07:08
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
27 ส.ค. 2562