จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างโครงการระบบบริหารข้อมูลงบประมาณและโครงการ (BMS) (ครั้งที่ 3) โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ :
7,696,510.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
7,696,510.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-10-03 15:38:06
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
26 ส.ค. 2562