จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
เช่ารถยนต์ จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 4 คัน ระยะเวลาเช่า 3 ปี
วงเงินงบประมาณ :
3,967,560.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,967,560.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-07 09:23:07
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
7 ส.ค. 2562