จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบุรีรัมย์
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 16 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายวิวัฒน์ สุรินทรานนท์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-07-31 17:36:30
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
31 ก.ค. 2562