จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา-บางปะอิน-วังน้อย-อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ ๑ ก่อสร้างเพิ่มกำลังผลิตสถานีผลิตน้ำพระนครศรีอยุธยา ๒ และระบบท่อส่ง-จ่าย
วงเงินงบประมาณ :
1,005,834,240.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
999,701,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-09-09 16:08:44
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
9 ก.ย. 2562