จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 214 สาย อ.ปราสาท ถึง ด่านช่องจอม ตอน บ.โคกตะเคียน ถึง บ.ด่านพัฒนา ระหว่าง กม.ที่ 250+728 ถึง กม.ที่ 251+838 อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ กปภ.สาขาสังขะ (น.กาบเชิง)
วงเงินงบประมาณ :
3,116,910.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,116,910.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-07-15 09:02:54
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
15 ก.ค. 2562