จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานรื้อย้ายแนวท่อ แยกทางหลวงหมายเลข 3 – บ้านชากแง้ว ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
วงเงินงบประมาณ :
958,341.22 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
958,341.22 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-07-22 15:23:20
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2562