จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างสะพานลอยข้ามถนนสุขุมวิท บริเวณ กม.134+460
วงเงินงบประมาณ :
1,703,289.13 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,703,289.13 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-07-22 15:06:36
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 ก.ค. 2562