จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณถนนสาย ปข.4020 แยกทล.3168-บ.บ่อนอก อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ กม.ที่ 10+166 ถึง กม.ที่ 17+590 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี
วงเงินงบประมาณ :
5,371,400.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
5,370,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-07-08 14:22:05
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 ก.ค. 2562