จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสมุทรสาคร
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
ท่อ HDPE ขนาด 800 มม. บริเวณก่อนถึงปั้ม ปตท. ถนนพระราม 2 หมู่ 3 ตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
วงเงินงบประมาณ :
728,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
728,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายชัยวัฒน์ มั่งมีธนวาณิชย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-24 10:02:55
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
24 มิ.ย. 2562