จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนทางหลวงหมายเลข 36 กระทิงลาย-ระยอง ตอนแยกหนองบอน-แยกบ้านแลง ตอน 2 (กม.55+300 ถึง กม.56+000) กปภ.สาขาระยอง
วงเงินงบประมาณ :
4,876,257.50 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,876,257.89 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-07 14:35:49
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
15 ม.ค. 2562