จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อเนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองควนลังแห่งใหม่ บริเวณถนนทางเข้าสถานีจ่ายน้ำควนลัง กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ.)
วงเงินงบประมาณ :
4,009,290.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,009,290.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-06-13 17:44:57
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
30 พ.ค. 2562