จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ปากทางคลองโคน – สะพานวัดธรรมประดิษฐ์ ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม
วงเงินงบประมาณ :
2,193,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,190,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-04-19 15:14:03
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
12 มี.ค. 2562