จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อโครงการก่อสร้างทางหมายเลข 4 สาย อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว กม.803+000-กม.813+300 อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ :
1,515,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,515,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางฤทัยรัตน์ จิตรอักษร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-03-28 13:46:02
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
27 มี.ค. 2562