จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานรื้อย้ายแนวท่อเพื่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 331 บริเวณ กม.7+876 (ด้านซ้ายทาง) กปภ.สาขาพัทยา (พ)
วงเงินงบประมาณ :
1,292,821.08 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,292,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาววลัยทิพย์ สิริภาสรุจิกุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-03-21 16:03:01
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
21 มี.ค. 2562