จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ (สินทรัพย์ถาวรชำรุด จำนวน 33 รายการ , วัสดุถาวรชำรุด จำนวน 47 รายการ, มาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 14 รายการ )
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-03-19 09:47:57
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
18 มี.ค. 2562