จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากุมภวาปี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
จำหน่ายสินทรัพย์ถาวรชำรุดเสื่อมสภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
5522012
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-03-18 12:46:26
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
18 มี.ค. 2562