จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์
วงเงินงบประมาณ :
844,786.40 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
844,786.40 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-03-15 11:00:10
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
15 มี.ค. 2562