จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้าง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์(กปภ.สาขานครสวรรค์)
วงเงินงบประมาณ :
4,269,300.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,269,300.00 บาท
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-03-15 09:41:56
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
14 ก.พ. 2562