จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาให้พ้นเขตการก่อสร้างถนนสาย ง3 อ.แม่สอด จ.ตาก กปภ.สาขาแม่สอด
วงเงินงบประมาณ :
8,078,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
7,700,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-03-15 09:25:28
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
26 ก.พ. 2562