จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสว่างแดนดิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาด เลขที่ 1/2562
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางนพมัลลี ฮูเป้
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-03-12 15:11:27
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
12 มี.ค. 2562