จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางมูลนาก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร จำนวน 17 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางสาวจิราพร พงษ์ชัยภูมิ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-03-12 10:26:03
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
11 มี.ค. 2562