จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาโพนทอง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 10 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.เสาวนีย์ ราชธา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-03-11 16:23:50
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
11 มี.ค. 2562
11 มี.ค. 2562
11 มี.ค. 2562