จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาตะพานหิน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรชำรุด 1 รายการ เลขที่ กปภ.ตห.5/2562
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
ศาตนันท์ สถิตย์ดี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-03-06 09:21:24
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
6 มี.ค. 2562