จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขามหาสารคาม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวรที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ประจำปี 2561
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายพงศกร ป้อมอาษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-03-04 14:09:03
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
26 ก.พ. 2562