จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขามวกเหล็ก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อบริเวณสถานที่ก่อสร้างสะพานกลับรถบนถนนทางหลวงหมายเลข 2 กม.38+000 (ขาเข้าและขาออก) หมู่ที่ 10 ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
วงเงินงบประมาณ :
796,080.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
796,080.00 บาท
ผู้บันทึก :
น.ส.รังษิยา จันทร์สา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-02-18 10:17:13
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
15 ก.พ. 2562