จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเด่นชัย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุด จำนวน 10 รายการ
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายสมศักดิ์ มีพฤกษ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-02-15 16:23:32
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
13 ก.พ. 2562