จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อทางหลวงชนบท นศ.2001 ถนนสายแยก ทล.41-สถานีรถไฟคลองจัง ช่วง กม.0+000 ถึง กม.2+575 (ซ้ายและขวาทาง) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง
วงเงินงบประมาณ :
2,347,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,347,000.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-02-14 07:34:50
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
12 ก.พ. 2562