จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาหนองไผ่
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดวัสดุคงคลัง (มาตรวัดน้ำชำรุด) จำนวน 6 รายการ ของ กปภ.สาขาหนองไผ่
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
มยุรี อาสว่าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-02-12 12:22:17
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
5 ก.พ. 2562