จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ซื้อโครงการศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศ (GISC) โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ :
20,110,290.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
20,110,290.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-02-11 17:10:59
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
11 ก.พ. 2562