จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
เช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กปภ.ส่วนกลาง) จำนวน 22 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 3 ปี
วงเงินงบประมาณ :
4,780,800.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
4,780,800.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-02-18 09:55:37
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
19 พ.ย. 2561