จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
ซื้อและติดตั้งโครงการพัฒนา PWA Cyber Security
วงเงินงบประมาณ :
8,477,610.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
8,477,610.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-03-07 13:53:03
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
7 มี.ค. 2562