จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อกีดขวางการก่อสร้างปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตรายสาย สต. 3016 แยกทางหลวงหมายเลข 406 - บ้านกุบังปะโหลด อ.เมืองสตูล จ.สตูล กปภ.สาขาสตูล
วงเงินงบประมาณ :
1,891,760.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,891,118.00 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-02-08 12:40:47
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 ก.พ. 2562