จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างถนน บ.หนองคูน้อย-บ.หัวสะพาน ม.10 ต.หนองคู , ม.6 ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์
วงเงินงบประมาณ :
867,770.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
867,770.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-01-30 07:57:28
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
30 ม.ค. 2562