จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาลำปาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ชื่อโครงการ :
ขายทอดตลาดวัสดุถาวรชำรุดและสินทรัพย์ถาวรชำรุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
ฐณัฎ พันธัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-01-21 16:52:43
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
21 ม.ค. 2562