จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2445 ตอนบุรีรัมย์ - แสลงโทน ระหว่าง กม.3 + 800 – กม.5 + 350 อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์
วงเงินงบประมาณ :
6,197,440.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
6,197,440.00 บาท
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-01-18 10:38:25
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
18 ม.ค. 2562