จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานย้ายสถานีเสริมแรงดัน บริเวณแยกหนองบอนจากก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 ตอนชลบุรี (แยกกระทิงลาย)-บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (ระยอง) ระหว่าง กม.16+000 ถึง กม.57+000 กปภ.สาขาบ้านฉาง
วงเงินงบประมาณ :
14,474,218.49 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
14,677,369.14 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-01-15 20:38:15
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
25 ธ.ค. 2561