จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 304 สายมีนบุรี - ฉะเชิงเทรา ตอน นครเนื่องเขต-ฉะเชิงเทรา รวมสะพานข้ามแยก ตอน 2 (กม.65+600 – กม.72+500) กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา
วงเงินงบประมาณ :
60,571,630.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
60,572,148.01 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-01-15 20:34:30
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 ม.ค. 2562