จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บางปู - อ.บางปะกง (ถนนสุขุมวิทสายเก่า) ระหว่าง กม. ที่ 62+125.000-กม.ที่ 75+850.00 กปภ.สาขาบางปะกง
วงเงินงบประมาณ :
29,601,502.92 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
29,574,699.61 บาท
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-01-15 20:30:11
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
8 ม.ค. 2562