จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชนแดน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ชื่อโครงการ :
ประกาศขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร,มาตรวัดน้ำชำรุด
วงเงินงบประมาณ :
0.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
0.00 บาท
ผู้บันทึก :
นางฐานิตา คงชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-01-14 16:42:35
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
7 ม.ค. 2562