จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมารถยนต์โดยสารตู้ปรับอากาศ บริการรับ-ส่ง ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. (ส่วนกลาง) สายที่ 3 คันที่ 2 จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก
วงเงินงบประมาณ :
1,387,540.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,387,540.00 บาท
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-01-11 15:40:22
ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ
11 ม.ค. 2562